Annuleringsfonds

Deze service bieden wij aan voor al onze boekingen.

A: Het annuleringsfonds van Fewo-Verhuur biedt dekking voor de annuleringskosten vanaf de dag van reserveren. De dekking geldt voor de persoon die reserveert en/of meereizende personen wanneer de vakantie niet kan plaatsvinden. ( Zie dekking annuleringsfonds).
B: De premie voor het annuleringsfonds bedraagt 7% van het huurbedrag ( kale huur).
C: Wanneer u gebruik wilt maken van het annuleringsfonds, dient u dat meteen bij de reservering bekend te maken. Indien U al een reservering gemaakt heeft is het niet meer mogelijk om aan het annuleringsfonds deel te nemen.
D: Zonder deelname aan het annuleringsfonds gelden de annuleringsvoorwaarden van Fewo-Verhuur.

Wanneer krijgt u dekking van het annuleringsfonds:

1: Bij plotseling geconstateerde ernstige ziekte, ernstige verwondingen door een ongeval.
2: Bij een sterfgeval van: U, Uw partner, kind, ouders, schoonouders of meereizende personen die met u in dezelfde woning/appartement zouden verblijven.
3: Bij een medisch noodzakelijke ingreep van U en/of van een meereizende, die onverwachts moet plaatsvinden.
4: Ernstige complicaties tijdens zwangerschap van u of uw partner.
5: In alle gevallen is schriftelijke afmelding en het voorleggen van een originele, officiële geneeskundige verklaring van een onafhankelijk arts per aangetekende post verplicht.
6: In geval van bijzonder omstandigheden/overmacht, bijvoorbeeld: natuurramp, pandemie, oorlog, interne of externe overmacht (veroorzaakt door externe partij of overheid) zal Fewo Verhuur een voucher, ter waarde van het reeds betaalde bedrag, verstrekken die tot 31-12 (31 december) van het volgende kalenderjaar na de initiële aankomstdatum geldig zal zijn. De verstrekte voucher is niet om te zetten in een contant of giraal te goed.

Wanneer uitsluiting van het annuleringsfonds:
1: Wanneer andere omstandigheden dan hierboven genoemd van toepassing zijn.
2: Wanneer valse redenen worden opgegeven en/of een andere voorstelling van de feiten wordt gegeven.
3: Bij een reservering korter dan 4 weken voor de aankomstdatum.
4: Bij vervroegd vertrek vanwege bovengenoemde redenen.

Hoe maakt U aanspraak op het annuleringsfonds?
1: U meldt een voorval, op grond dat deze ( mogelijke) annulering wordt voorgenomen, onmiddellijk tot uiterlijk 2 werkdagen na dit voorval aan Fewo-Verhuur.
2: Meldingen per e-mail of whatsapp dienen altijd per aangetekende post te worden bevestigd.
3: Bij een melding moeten de voorwaarden zoals hierboven vernoemd gelden om recht op vergoeding te kunnen verkrijgen.
4: Om aanspraak te maken op een geldige vergoeding uit het annuleringsfonds, gebaseerd op uw deelname aan het annuleringsfonds, moet in elk geval een originele, officiële geneeskundige verklaring worden aangeleverd, met aangifte van ziekte, sterfgeval, of een officiële verklaring van scheiding/ontbinding.
5: De vergoeding uit het annuleringsfonds kan niet meer bedragen dan het bedrag wat u aan Fewo-Verhuur betaald heeft. In elk geval worden de deelnamekosten annuleringsfonds, de reserveringskosten en administratieve kosten in mindering gebracht.
6: Na ontvangst van de schriftelijke ( per post aangetekende) annulering en een originele, officiële geneeskundige verklaring ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van de annulering en of uw aanspraak maakt op een vergoeding uit het annuleringsfonds. Een eventuele uitbetaling volgt binnen 6 weken na acceptatie en ontvangst van de schriftelijke bijlagen zoals hier genoemd.

Fewo Verhuur behoudt zich het recht voor om een reservering zonder opgave van reden te annuleren. Deze annulering kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding. In normale omstandigheden zal de betaalde som worden terugbetaald.